Alltfler svenskar har fått ett ökat intresse för att köra vattenskoter. För att minska risken för olyckor är det viktigt att du går en vattenskoterutbildning först innan du ger dig ut på öppet vatten. Genom att i förväg lära dig hantera skotern på ett säkert sätt blir upplevelsen bättre, både för dig själv och andra.

Om du är intresserad av att lära dig köra vattenskoter, besök hemsida till csm vattenskoterutbildning där du får ett körkort efter avslutad kurs. Här kan du läsa mer om hur du tar vattenskoter-körkort i endast två steg. Den teoretiska delen kan genomföras på distans, sedan sker den praktiska delen med CSM:s instruktörer till sjöss. All nödvändig utrustning tillhandahålls av CSM.

Rolig fritidssyssla

Att köra vattenskoter har blivit alltmer populärt då det ses som en statussymbol och dessutom är en rolig fritidssysselsättning. Under sommaren 2020 fick Transportstyrelsen ett uppdrag av regeringen där de skulle ta fram ett förslag som syftade till att minska farligt skoterkörande. Under 2020 uppmärksammades många olyckor med vattenskotrar, vilket ledde till att myndigheter och kanotföreningar slog larm.

Frihetskänsla med ansvar

Att åka på vattnet kan ge fartkickar och frihetskänsla, men det kan också vara farligt. Vattenskotern har fantastiska möjligheter till manövrering och kan även snurra runt skoterns egen axel. Att köra farkosten kan innebära stora utmaningar, då föraren styr med vattenjetstrålen. Det är viktigt att inte köra för nära badande människor. Anders Bagge är instruktör vid Sjöräddningssällskapet och anser att privatpersoner bör genomgå utbildning innan de börjar köra vattenskoter. Detta ger möjlighet att köra bättre och säkrare samtidigt som skotern kan hålla längre.

Även i Finland har vattenskoter blivit alltmer populärt under veckosluten. Daniel Forsten har nyligen köpt en egen vattenskoter och han liknar körupplevelsen vid motorcykelkörning på landsvägar. Han tror att orsaken till vattenskoterns ökande popularitet är att det numera är lättare att få lån. Det är dyrt att köpa en egen vattenskoter men många tar lån för att få uppleva känslan av frihet när de kör.